เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการบริการของเรา

1. ค่าอบรมคอร์สทำเว็บไซต์ ต้องจ่ายเต็มจำนวนก่อนถึงวันอบรม

ค่าคอร์สอบรม ในทุกคอร์ส ผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมอบรม ต้องทำการโอนเงินค่าใช้จ่ายมาก่อนล่วงหน้า “เต็มจำนวน” เพื่อป้องกันการจองแล้วไม่มาอบรม ซึ่งในอดีตเคยมีหลายท่านจองแล้วไม่มา ทำให้เสียที่นั่งโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ และยืนยันว่าท่านจะมาอบรมอย่างแน่นอน จึงจำเป็นต้องโอนค่าใช้จ่ายมาล่วงหน้าเต็มจำนวน

สำหรับท่านที่กลัวว่า โอนเงินมาแล้ว ทางบริษัท จะเบี้ยวไม่จัดการอบรมจริงนั้น เนื่องจากบริษัท แอพเทพ ของเรานั้น ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีตัวตนและที่ตั้งบริษัทอย่างแท้จริง มิใช่มิจฉาชีพ ท่านจึงสบายใจได้ว่า จะไม่มีการโกงเงินของท่านอย่างแน่นอน และหากท่านพบว่า บริษัทของเรานั้น โกงเงินหรือหลอกให้ท่านโอนเงินมา แต่ไม่มีการจัดอบรมจริงนั้น ท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที

2. คอร์สอบรมต่างๆ จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า และเปิดคอร์สเมื่อมีคนลงทะเบียนครบตามจำนวนขั้นต่ำ

เนื่องจากทางบริษัท แอพเทพ ของเรานั้น ไม่ได้มีการเปิดคอร์สอบรม สอนทำเว็บไซต์ เพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีบริการอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงต้องรอให้มีท่านที่สนใจ ต้องการอบรมวิธีการทำเว็บไซต์ ลงทะเบียนจนครบตามจำนวนขั้นต่ำ (ประมาณ 10 ที่นั่ง) เสียก่อน แล้วจึงจะเปิดคอร์ส หากท่านใด ต้องการเรียนคอร์สไหน ขอให้ลงชื่อเอาไว้ โดยการแจ้งมาทางมือถือ หรือทาง LINE ก็ได้เช่นกัน เมื่อครบตามจำนวนแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับไป

หรือถ้าหากท่านรวบรวมเพื่อนๆ มาเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทางเราก็สามารถเปิดคอร์สอบรมได้ทันที

3. ค่าจ้างทำเว็บไซต์ ต้องจ่ายเต็มจำนวนก่อนเริ่มลงมือทำเว็บ
สำหรับค่าจ้าง ทำเว็บไซต์ นั้น ต้อง “จ่ายเต็มจำนวน” ก่อนเริ่มลงมือทำเว็บเท่านั้น เพื่อป้องกันลูกค้า ให้ข้อมูลช้า ยืดระยะเวลางานโดยไม่จำเป็น เนื่องจากบริษัท แอพเทพ ของเรานั้น ไม่ได้รับทำเว็บไซต์เพียงเว็บเดียว แต่เราทำหลายสิบเว็บต่อเดือน ดังนั้นหากลูกค้า ส่งข้อมูลสำหรับทำเว็บให้ทางเราช้า ย่อมเกิดความเสียหายในการรับงานเว็บของเดือนต่อๆ ไป ทางเราจึงจำเป็นต้องให้ลูกค้า จ่ายเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน

4. ลูกค้าต้องส่งข้อมูลทำเว็บ ภายใน 1 สัปดาห์
ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมด ให้กับทางบริษัท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพื่อให้ทางเรา สามารถออกแบบหน้าตา Layout ของเว็บลูกค้า จากข้อมูลที่ลูกค้ามีอยู่ได้

5. ลูกค้าต้องตรวจเว็บ Demo และสั่งให้ปรับแก้ภายใน 3 วัน
ลูกค้าจะต้องตรวจสอบ เว็บ Demo ที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ดู และต้องตรวจเพื่อแจ้งให้ปรับแก้ ภายใน 3 วัน หากลูกค้าไม่ดำเนินการตรวจเพื่อปรับแก้ ทางบริษัท จะขอพิจารณาเพื่อสงวนสิทธิ์ ในการปรับแก้เพิ่มเติม และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ลูกค้า ได้ร่วมมือกับทางบริษัท ช่วยกันทำเว็บให้ออกมาดี ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมด ก็เพื่อตัวลูกค้าเอง

6. ทุกเว็บไซต์ จะมีการส่งตรวจ 3 ครั้ง ก่อนส่งมอบ
ทางบริษัท แอพเทพ จะดำเนินการ ส่งเว็บไซต์ ที่ทำจนเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบที่ตกลงกันไว้ ให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบ และสามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง จากนั้นจึงจะทำการส่งมอบให้กับลูกค้า ที่ต้องกำหนดเพียง 3 ครั้ง เพราะไม่เช่นนั้น ลูกค้าก็จะให้เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อย ไม่สิ้นสุดเสียที หากต้องการให้มีการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ลูกค้าควรจะสมัครเข้าใช้บริการ แพคเกจ ดูแลเว็บไซต์ รายเดือนจากทางบริษัทของเราเลยจะดีกว่า

7. ลูกค้าที่จ้างทำเว็บ ต้องส่งข้อมูล และตรวจงานมอบ ภายใน 1 เดือน
ทางบริษัท แอพเทพ จะดำเนินการ ส่งเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นมา ตามความต้องการของลูกค้า ( Web Demo ) ให้ลูกค้าตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งลูกค้าต้องตอบรับอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นว่า ต้องการให้แก้ หรือใช้ได้แล้ว หากลูกค้านิ่ง ไม่ตอบอะไรใดๆ ภายในระยะเวลา 1 เดือน ทางบริษัท จะถือว่า ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการให้บริการ และทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะดำเนินการทำเว็บ ให้กับลูกค้ารายดังกล่าว โดยปริยาย เนื่องจาก จะเป็นการเสียเวลาของทางบริษัท ในการบริการลูกค้าคนอื่นๆ เพราะถือเป็นหน้าที่ของลูกค้า ที่จะต้องให้ความร่วมมือ ทั้งในเรื่องของการ ส่งข้อมูล เช่น รูปภาพ ข้อความ หรือ คลิปวีดีโอ มาให้ทางบริษัท เป็นข้อมูลในการทำเว็บ แต่ถ้าลูกค้า ดึงเวลา ไม่ยอมส่งข้อมูลใดๆ ให้กับทางบริษัท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทางบริษัท จะขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกบริการ และจะขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางบริษัท

8. ทุกเว็บไซต์ เมื่อส่งมอบแล้วจะไม่มีการรับประกันงาน

การรับประกันเว็บไซต์ นั้น จะมีให้เฉพาะ เว็บที่อยู่ในแพคเกจ การดูแลเว็บไซต์ รายเดือน เท่านั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อทางบริษัท ส่งมอบเว็บให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้าสามารถเข้าไปปรับแก้ และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ฟังก์ชั่นการทำงาน รูปแบบ และส่วนประกอบต่างๆ ภายในเว็บได้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย โดยทางบริษัท มิได้เป็นผู้กระทำ บริษัทฯ จึงไม่สามารถให้การรับประกันเว็บที่ส่งมอบไปแล้วได้ เว้นแต่เว็บดังกล่าวนั้น ยังอยู่ในการดูแลของบริษัท (แพคเกจ ดูแลเว็บไซต์ รายเดือน)

9. บริการดูแลเว็บไซต์รายเดือน จะเป็นแบบเดือนต่อเดือน

การบริการดูแลเว็บไซต์รายเดือนของทางบริษัทเรานั้น จะเป็นการจ้างงานแบบ เดือนต่อเดือน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะใช้บริการกับทางเราต่อไปอีกเดือนหรือไม่ หรือต้องการหยุด แล้วดูแลเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เป็นการให้อิสระกับทางลูกค้าอย่างแท้จริง

10. ค่าดูแลเว็บไซต์รายเดือน ต้องจ่ายล่วงหน้าทุกเดือน
ค่าบริการในการดูแลเว็บไซต์รายเดือนนั้น ก็เหมือนกับค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน ที่ต้องจ่ายก่อนเริ่มใช้งาน เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากต้องการให้ทางเราดูแลเว็บให้ ต้องจ่ายล่วงหน้าทุกเดือน

11. ค่าดูแลเว็บไซต์รายเดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนข้อมูลที่มีการอัพเดตในแต่ละเดือน

ค่าดูแลเว็บไซต์รายเดือนนั้น โดยปกติแล้ว จะมีเกณฑ์ที่แน่นอนอยู่ แต่ทั้งนี้ ทางบริษัท ก็อาจจะต้องมีการขึ้นค่าบริการในบางเดือน ตามจำนวนการเพิ่มข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บที่มากเกินกว่ากำหนดเอาไว้

12. สำหรับเว็บที่ใช้บริการดูแลรายเดือน ทางเราจะรับประกันและสำรองข้อมูลให้ตลอด

การสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ ให้ทำงานได้อย่างดีตลอดเวลานั้น ถือเป็น บริการขั้นพื้นฐานของบริษัท ในแพคเกจการดูแลเว็บไซต์รายเดือนอยู่แล้ว ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า หากมีอะไรเกิดขึ้น ข้อมูลของเว็บไซต์ จะไม่สูญหายไปไหน และสามารถกู้คืนได้ตลอดเวลา

13. ค่าที่ปรึกษา ต้องจ่ายเต็มจำนวนก่อนเริ่มให้คำแนะนำ
สำหรับค่าจ้าง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ นั้น ลูกค้าต้องจ่ายให้ทางบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ ให้คำปรึกษากับลูกค้า

14. ค่าจ้างที่ปรึกษา จะคิดแบบเดือนต่อเดือน

ค่าบริการที่ปรึกษานั้น ทางบริษัทจะให้อิสระกับทางลูกค้า สามารถจ้างเป็นรายเดือนได้ โดยเป็นสัญญาจ้างแบบ เดือนต่อเดือน คือ ถ้าลูกค้าถูกใจ ก็จ้างบริษัทของเราในเดือนต่อไปได้ แต่ถ้าลูกค้าสามารถดูแลตัวเองได้แล้ว ก็สามารถยกเลิก และไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทของเราเป็นที่ปรึกษาอีกต่อไป ได้เช่นกัน

15. ค่าบรรยายพิเศษ ต้องจ่ายเต็มจำนวนก่อนถึงวันบรรยาย

สำหรับค่าบรรยายพิเศษนั้น โดยทั่วไปแล้ว อาจจะจ่ายหลังจากจบการบรรยาย แต่เนื่องจากทางบริษัท เคยเจอประสบการณ์ นัดบรรยายพิเศษแล้วถูกยกเลิก ทำให้ทางบริษัทเสียหายทั้งเวลา และรายได้ ดังนั้น ค่าจ้างบรรยายพิเศษ ต้องจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน เท่านั้น